CÁC TÁC PHẨM KHÁC

 

Mẹ, Quê Hương và Nước Mắt là tập truyện ngắn, tác phẩm đầu tiên của Vĩnh Hảo được xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1989, vài tháng sau khi tác giả định cư tại Hoa Kỳ. Tác phẩm được tái bản hai lần sau đó vào năm 1994 và 1996.

Sân Trước Cành Mai là tập tùy bút của Vĩnh Hảo, xuất bản năm 1994, đă hết.

Con Đường Ngược Ḍng là tập tâm bút của Vĩnh Hảo, xuất bản năm 1998.

Phiên bản điện tử của các tác phẩm trên đă mất, đang chờ có thời gian đánh máy lại. Những bài đăng sau đây được trích lại từ các trang lưới văn học khác (tức là có người đánh máy sẵn và đăng trên trang của họ, tác giả lấy xuống, đọc lại, sửa chữa và đăng lại cho trang của ḿnh).

 

 

 

 

 

 

Trở về trang Văn

 

Back Up Next