TẠP GHI

Trang chínhThơ  |  Văn  |  Tác phẩm  |  Đọc thơ  Nhạc chọn lọc  |  Trang Phật giáo  |  Liên lạc

horizontal rule

 

 

 

VIẾT LỜI GIỚI THIỆU

CHO CÁC TÁC GIẢ, TÁC PHẨM KHÁC

 

(Sắp theo thứ tự thời gian)

 

bullet

Kỷ Yếu An Cư Chùa Linh Sơn (Michigan, 1996)

bullet

Bước Nhảy Chập chùng (thi phẩm của Phù Du, 1997)

bullet

Vị sư và những đóa sen trắng trong lao tù (truyện vừa của Lê Bảo Kỳ, 1999)

bullet

Chơn Hà t́m Mẹ (tùy bút của Viên Hạnh, 2002)

bullet

Cuộc T́nh Bất tử (tập truyện của Lâm Bích Nhy, 2003)

bullet

Trúc Lâm Thiền phái thi tập (thi phẩm của Thích Tín Nghĩa, 2003)

bullet

Việt Ảnh (đặc san của Hội Việt Ảnh, California, 2003)

bullet

Những mảnh đời luân lạc (tập truyện của Thủy Lâm Synh, 2003)

bullet

Cuối đời lọc những tinh sương (thi phẩm của Tâm Tấn, 2004)

bullet

Nửa đời thao thức (thi phẩm của Lưu Trọng Tưởng, 2005)

bullet

Cơi Linh (thi phẩm của Diêu Linh, 2006)

bullet

Lung linh Hoa Tạng (thi phẩm của TK Thiện Hữu Lư Thừa Nghiệp, 2007)

bullet

Góp nhặt Hương Sen (tuyển tập thơ văn của nhiều tác giả, 2007)

bullet

Hương Ḷng (thi phẩm của Bạch Xuân Phẻ, 2007)

bullet

Công chúa Tinh khôi và Hoàng tử Ếch (truyện dài của Chiêu Hoàng, 2007)

bullet

Kỷ Yếu An Cư Kiết Hạ tại Chùa Phật Đà, San Diego (2008)

bullet

Kỷ Yếu Tang Lễ Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Huyền Quang (2008)

bullet

Cát bụi đường bay (thi phẩm của Hàn Long Ẩn, 2008)

bullet

Hương Từ (nhạc phẩm của Trực Tâm, 2009)

bullet

Kỷ Yếu Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ III (2009)

bullet

Kỷ Yếu Tưởng Niệm Trưởng Lăo Ḥa Thượng Thích Trí Chơn (2012)

bullet

Đọc "Ánh Lửa Vườn Đêm," (tập truyện ngắn của Lam Khê, 2012)

bullet

Kỷ Yếu Tưởng Niệm Trưởng Lăo Ḥa Thượng Thích Hạnh Đạo (2013)

 

 

 

horizontal rule

  Back Up Next