NI XANH MY HỒNG

truyện vừa của Vĩnh Hảo

Khởi viết tại Si Gn 1980, hon tất tại Long Thnh 1982

Alpha xuất bản 1991 tại Virginia, Hoa Kỳ

 

__________

 

 

Lời đầu tập

(cảm ơn Diệu Tường đ đnh my lại tc phẩm ny)

 

oOo

 

 

NI XANH MY HỒNG 

Ni xanh cn đ ngn năm

My hồng đ tản xa xăm ci no

Người đi thấp thong chim bao

Kẻ về nghe gi xn xao v thường

Ngn năm ni biếc my vương

Bước chn phiu lng ln đường về đu? 

Trinh Tin

(mẫu thn tc giả - đề tặng)

 

 

Mời bấm vo ba sch bn dưới để đọc hoặc lưu trọn tc phẩm Ni Xanh My Hồng với dạng PDF

 

 


 

Back